Inici / Informació institucional
Informació institucional

 

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Estructura organitzativa i de funcionament
>> Organigrames
>> Òrgans de govern i direcció
>> Estructura de comandament i funcions

 

Acords de creació i funcionament de l’entitat 
>> Estatuts 
>> Codi de bon govern  

 

Cartes de catàlegs i serveis 
>> Cartera de serveis
>> Resultats qualitatius 
>> Activitat assistencial 
>> Catàlegs de procediments

 

Relació d’alts càrrecs i directius
>> Perfil i trajectòria professional del màxim responsable
>> Incompatibilitats
>> Activitats, bens i interessos
>> Retribucions, indemnitzacions i dietes
>> Codi de conducta

 

Plans i programes
>> Pla estratègic i objectius

>> Plans i programes generals i sectorials 

 

Procediments jurídics
>> Actuacions amb rellevància jurídica

 

Territori
>> Plans territorials sectorials
>> Bases cartogràfiques, serveis web geogràfics  

 

 

FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME 

Estructura organitzativa i de funcionament
>> Organigrames
>> Òrgans de govern i direcció
>> Estructura de comandament i funcions 

 

Acords de creació i funcionament de l’entitat
>> Estatuts
>> Codi de bon govern

 

Cartes de catàlegs i serveis
>> Cartera de serveis
>> Resultats qualitatius 
>> Activitat assistencial 
>> Catàlegs de procediments

 

Relació d’alts càrrecs i directius
>> Perfil i trajectòria professional del màxim responsable
>> Incompatibilitats
>> Activitats, bens i interessos
>> Retribucions, indemnitzacions i dietes
>> Codi de conducta

 

Plans i programes
>> Pla estratègic i objectius

>> Plans i programes generals i sectorials

 

Procediments jurídics
>> Actuacions amb rellevància jurídica

 

Territori
>> Plans territorials sectorials
>> Bases cartogràfiques, serveis web geogràfics

 

 

- Darrera actualització del bloc "Informació institucional": octubre de 2018

- Propera revisió del bloc "Informació institucional": gener de 2019