Inici / Formaciķ universitāria
Formaciķ universitāria

El Consorci Sanitari del Maresme potencia, a través de convenis amb les universitats, que estudiants de grau en Ciències de la Salut puguin desenvolupar al màxim les seves competències com a futurs professionals i, alhora, estar en contacte amb l’àmbit clínic, especialment durant l’últim any del grau.

 

Les pràctiques es fan en diferents àmbits i serveis del CSdM com l’Hospital de Mataró, l’Hospital Sociosanitari St. Jaume, el SEVAD, el CAD, la Residència St. Josep, el PADES i els ABS d’assistència primària (Mataró-Centre, Cirera-Molins i Argentona).

 

Tots els estudiants han de fer les pràctiques en el marc d’un conveni entre el seu centre i el Consorci Sanitari del Maresme. En el cas dels estudiants d’algun programa de mobilitat (nacional o internacional), els tràmits s’han de fer al centre universitari i aquest ha de tenir un conveni signat amb el Consorci Sanitari del Maresme. Abans de posar-se en contacte amb el Consorci, els estudiants han de consultar el seu centre universitari.

 

El CSdM col·labora, entre altres centres, amb:
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Escola Superior de Ciències de la Salut (TCM - ESCS) - Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)
Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Fundació Universitària del Bages (FUB)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 

Medicina
Els estudiants del grau de Medicina porten a terme les pràctiques dins del CSdM, que intenta aportar la màxima qualitat formativa i proximitat al pacient perquè l’estudiant desenvolupi al màxim les seves competències com a futur professional i apliqui els coneixements teòrics apresos. La pràctica clínica li permet estar en contacte amb la realitat de la professió i veure i preveure les demandes de la societat.

 

Infermeria
La col·laboració del CSdM amb diferents centres universitaris facilita als estudiants d’infermeria la possibilitat de fer les pràctiques i traslladar els seus coneixements teòrics a la realitat de l’àmbit clínic per tal que puguin desenvolupar al màxim les competències adquirides com a futurs professionals.

 

Farmàcia
L’estudiant participa en tots els aspectes relacionats amb els medicaments i els fàrmacs amb l’objectiu d’adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per a l’exercici professional orientat a assolir una farmacoteràpia eficaç, segura i eficient dins del sistema sanitari.

 

Treball social
L’estudiant adquireix habilitats per tal de ser capaç de promoure el canvi social, aportar els coneixements i les habilitats de l’esfera social necessaris per al diagnòstic mèdic dins de l’entorn sanitari i atendre les persones que pateixen algun problema de salut i les seves famílies.

 

Aprèn a desenvolupar les funcions socials atribuïdes a la professió del treball social sanitari, com ara assessorar i orientar sobre el teixit de suport, contribuir a la distribució de serveis i recursos per al benestar –tenint en compte els aspectes socials i comunitaris que afecten i/o milloren la salut–, i portar a terme la intervenció social especialitzada d’acompanyament clínic en el procés de salut-malaltia utilitzant els diferents models d’intervenció propis del treball social.

 

Psicologia
L’estudiant adquireix el coneixement, la comprensió, la capacitat d’anàlisi i la interpretació del comportament humà, així com les habilitats bàsiques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica. També pot conèixer el vessant més acadèmic i relacionat amb la recerca de la psicologia.

 

Nutrició humana i dietètica
L’estudiant adquireix les capacitats per al desenvolupament d’activitats orientades a la correcta nutrició i alimentació de la persona, adequades a les necessitats fisiològiques i patològiques, en concordança amb els principis de protecció i de promoció de la salut, la prevenció de malalties i el tractament dieteticonutricional. També pot conèixer les tasques del dietista-nutricionista en diferents àmbits, equips de treball i perfils de pacients.

 

Fisioteràpia
L’estudiant adquireix capacitats per promoure, mantenir o recuperar la salut i per prevenir problemes relacionats, mitjançant la rehabilitació i/o la readaptació funcional i vital de les persones amb disfuncions del moviment, la teràpia del moviment, l’exercici terapèutic, els tractaments manuals i la resta de recursos propis de la fisioteràpia, aportant a l’estudiant una visió integral de la seva professió.

 

Teràpia ocupacional
L’estudiant adquireix capacitat per promoure, mantenir o recuperar la salut, millorar la qualitat de vida i rehabilitar o readaptar les capacitats de les persones perquè assoleixin la màxima autonomia personal a través de models, metodologies i actuacions que utilitzen l’ocupació i l’entorn amb finalitat terapèutica.