Notícia
10/01/2019
La Memòria del Consorci, guardonada com la millor de l'Estat

La Fundació Avedis Donavedian ha atorgat al Consorci el premi a la qualitat  per a la "millor memòria d’una institució sanitària o social", que valora especialment la transparència en el retiment de comptes i proporcionar una informació completa i alineada estratègicament sobre l’activitat realitzada el 2017, tant assistencial com no assistencial. Ramon Cunillera, gerent del Consorci, va recollir ahir el premi de mans de la presidenta de la FAD, Rosa Suñol, en una cerimònia celebrada al Palau de la Música de Barcelona.

Ahir es va celebrar la 30a edició del lliurament dels Premis a la Qualitat que la Fundació Avedis Donavedian organitza anualment. Aquests premis reconeixen les entitats que treballen per millorar la qualitat assistencial i l’esforç realitzat per difondre la tasca dels professionals sanitaris en aquest àmbit.

 

La Memòria 2017 del Consorci Sanitari del Maresme està publicada en format electrònic d’acord amb la política de sostenibilitat i eficiència en l’ús dels recursos de la nostra entitat. Aquest document intenta projectar, a partir dels eixos del Pla Estratègic 2017-2020, el caràcter complex del Consorci mitjançant la integració dels tres eixos sobre els quals es construeix la identitat del CSdM:

- La qualitat i l’accessibilitat en la gestió i provisió de serveis sanitaris públics

- La responsabilitat social

- La generació i gestió del coneixement, des de la recerca i la docència fins a la innovació

 

La posada en marxa d'aquest Pla Estratègic ha tingut un pes important durant aquest passat any. Però, més enllà dels reptes assolits, aquest pla ha servit per buscar un nou impuls i traçar nous rumbs per al futur.

 

Podeu consultar la Memòria des del següent enllaç: Memòria 2017 CSdM


 Tornar enrere