Notícia
12/12/2018
L'Hospital de Mataró facilita les gestions necessàries al naixement d'un nadó

Aquest servei permet que el centre comuniqui els naixements al registre civil que el validarà i realitzarà la inscripció. Aquesta senzilla gestió permet als pares i mares poder dedicar més temps amb els nadons.

En els darrers mesos l’Hospital de Mataró ha iniciat el comunicat de naixements via telemàtica al registre civil sense necessitat que els pares i/o mares s’hagin de desplaçar físicament al registre per fer-ho. La gestió es realitza des de la Secretaria de la Unitat d’Hospitalització 3 -planta primera de l’Hospital- de dilluns a divendres d’11.00 a 13.00 hores i sempre dintre de les primeres 72 hores de vida del nadó. La tramitació requereix un temps d’entre 30 i 40 minuts.

 

En quines circumstàncies es pot sol·licitar?
• Quan ambdós progenitors siguin majors d’edat i estiguin vius.
• Quan cap dels progenitors estiguin sota tutela legal.
• Quan els progenitors no estiguin divorciats o a l’espera de sentència.
• Si el nadó és fill d’una parella casada: 
     si un dels progenitors és espanyol, o
     si els progenitors són estrangers, sempre que siguin de la mateixa nacionalitat.
• Si el nadó és fill de pares no casats:
     s’estableix la filiació de pare i mare si ambdós progenitors signen la sol·licitud, o
     s’estableix la filiació materna si només la mare signa la sol·licitud.

 

Quina documentació cal aportar?
• El certificat mèdic de naixement (paper groc).
• Dades estadístiques (paper rosa).
• El DNI, NIE o passaport d’ambdós progenitors.
• El llibre de família o certificat de matrimoni.

 

Quina documentació us lliuraran?
• La documentació original aportada.
• Un justificant d’haver fet la comunicació.
• Una vegada feta la inscripció, el registre civil us enviarà el certificat de naixement per correu postal o per correu electrònic.

 

Quines coses heu de saber?
• L’Hospital comunica el naixement i el registre civil valida el procediment i realitza la inscripció.
• El Llibre de Família no es pot actualitzar des de l’Hospital, per aquest tràmit continua sent necessari anar al registre civil.
• L’actualització del llibre de família ja no és necessària i queda substituïda per un certificat d’inscripció emès pel registre civil i que els progenitors reben per correu electrònic.

 

Es tracta d’un procediment voluntari i, en cas que algun usuari no vulgui o no pugui acollir-s’hi, haurà d’acudir físicament al registre civil corresponent per presentar la documentació requerida per a cada cas.

 

Més informació
Podeu trobar més informació a Gencat.cat


 Tornar enrere