NotÝcia
29/11/2018
Els pares i mares ja poden consultar les dades sanitÓries dels seus fills menors de 16 anys a La Meva Salut (LMS)

D’igual forma que les persones de 16 o més anys poden accedir al seu expedient a través de LMS, els pares i mares també poden accedir a LMS dels seus fills amb les seves credencials i consultar el seu expedient clínic: vacunes, tràmits, medicació, etc.

Aquesta mesura s’ha posat en marxa amb l’objectiu de millorar l’accés a l’historial clínic de cada usuari, així com per millorar la comunicació entre el professional assistencial i els pares, mares i responsables legals.

 

La Meva Salut és un espai digital i intransferible, que permet accedir a la informació personal de salut, fer consultes i realitzar tràmits electrònics, d’una forma segura i confidencial sense necessitat d’haver de guardar documents i informes a casa. A més, permet l’accés a les dades sanitàries -carnet de vacunes subministrades o pendents, realització de tràmits, consulta del pla de medicació, recomanacions prescrites, etc.- des de qualsevol lloc i en qualsevol dispositiu.

 

Aquest espai està en constant fase d’evolució. Els centres que formen part del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) hi van incorporant serveis i informació de forma progressiva. Per aquest motiu, pot passar que no apareguin totes les dades de l’historial clínic ja que es van incorporant a mesura que són facilitades pels centres. A més, el ciutadà té la possibilitat de realitzar e-consultes tot enviant els seus dubtes en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu al seu metge o infermera d’atenció primària i rebent resposta en un termini màxim de 48 hores laborables. En breu aquesta consulta no presencial també estarà disponible a LMS dels menors.

 

Accedir a lamevasalut.gencat.cat és 100% segur. Per donar-se d’alta, només cal apropar-se al taulell del seu centre d’atenció primària amb la targeta sanitària i el DNI o NIE, disposar de correu electrònic, telèfon mòbil i tenir 16 anys o més. L’usuari rebrà un enllaç al seu e-mail des del qual podrà activar el seu accés amb una contrasenya personal. Per tenir accés a LMS dels menors de 16 anys, cal presentar la TIS i DNI o NIE del pare/mare, TSI del menor i llibre de família o certificat literal de naixement. Entre els 16 i 18 anys, en necessari que el menor autoritzi a accedir al seu portal.


 Tornar enrere