NotÝcia
09/11/2017
Avui la cirrosi hepÓtica Ús protagonista a la Sala d'Actes

Entre les 8.30h i les 16.00h se celebra la 7a Jornada en malalties cròniques que organitza cada any la Filial del Maresme de l’Acadèmia amb el Servei de Medicina Interna i la Unitat de Digestiu del Consorci. La jornada compta entre els ponents amb professionals dels hospitals de Bellvitge, Clínic i Mataró, la USR Metropolitana Nord, i l’IDIAP Jordi Gol, i marca l’inici del curs acadèmic d’aquesta entitat científica.

Durant tot el mati, metges, infermeres i altres professionals de la salut dels àmbits d’atenció especialitzada, primària i sociosanitària debatran en profunditat, a la Sala d’Actes de l’Hospital de Mataró, sobre la malaltia hepàtica crònica posant l’èmfasi en
• el diagnòstic,
• els tractaments més innovadors,
• el maneig de les principals implicacions de la malaltia en la resta de patologies i
• els models organitzatius destinats a millorar la qualitat en l’atenció dels pacients que la pateixen.

 

Tindran lloc dues taules amb ponències i una conferència, a càrrec de professionals de l’Hospital de Mataró, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital Clínic de Barcelona i la USR Metropolitana Nord, IDIAP Jordi Gol.

 

Sobre la malaltia hepàtica crònica. La cirrosi hepàtica és una malaltia crònica i irreversible del fetge caracteritzada per la substitució de l’arquitectura normal del fetge per bandes de teixit fibrós.

 

Hi ha innumerables causes de cirrosi: al nostre medi les més freqüents són l’hepatitis crònica C i el consum excessiu d’alcohol; en molts casos coexisteixen totes dues. Altres causes relativament freqüents són l’hepatitis crònica pel virus B, molt freqüent a alguns col·lectius d’immigrants, les malalties d’origen autoimmune (colangitis biliar primària i hepatitis autoimmune), i la malaltia grassa no alcohòlica que pot aparèixer en pacients amb diabetis i obesitat.

 

A les fases inicials de la malaltia els pacients no tenen cap símptoma. Quan comença a fallar la funció hepàtica poden aparèixer els primers símptomes que són l’astènia, alteracions a la pell (aranyes vasculars) i les alteracions que apareixen en una anàlisi de sang (anèmia, disminució de la xifra de plaquetes, augment de la bilirubina, disminució de l’albúmina i allargament del temps de protrombina). Posteriorment apareixen les complicacions que confereixen més gravetat a la malaltia i diem que la cirrosi està descompensada. Les principals són l’ascites (presència de líquid a la cavitat abdominal), l’encefalopatia hepàtica, l’hemorràgia per varius esofàgiques, les infeccions i l’aparició d’un tumor maligne de cèl·lules hepàtiques anomenat hepatocarcinoma.

 

L’evolució de la malaltia és progressiva, generalment al llarg d’anys. La mortalitat és deguda a les complicacions o a l’hepatocarcinoma.

 

Incidència i infradiagnòstic. Pel que fa a la principal causa de malaltia hepàtica crònica, a Espanya, segons dades d’estudis recents, es considera que unes 700.000 persones tenen anticossos del virus de l’hepatitis C, i que el 60% no estan diagnosticades.

 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) aproximadament el 3% de la població mundial (entre 130 i 150 milions de persones) viu amb VHC. El percentatge de població infectada varia segons les zones geogràfiques, però un nombre important d’aquestes persones amb infecció crònica podria desenvolupar cirrosi i/o càncer de fetge durant la seva evolució. L’OMS també indica que la mortalitat per malalties hepàtiques relacionades amb l’Hepatitis C s’estima en 350.000 persones l’any, amb una incidència anual en l’àmbit mundial de 3 a 4 milions de noves persones infectades pel VHC.

 

Prevenció de la cirrosi hepàtica. Per evitar la cirrosi hepàtica el millor que es pot fer és no consumir alcohol de forma excessiva (la quantitat saludable d’alcohol que es pot beure cada dia és l’equivalent a un vas de vi diari). Evitar l’obesitat és important, no només per evitar malalties hepàtiques sinó també per a moltes altres malalties. És convenient fer-se una anàlisi de sang, especialment si s’ha rebut alguna transfusió, i si apareix alguna alteració de les proves hepàtiques, cal anar al metge per esbrinar-ne la causa.

 

No hi ha vacuna contra el virus C però sí que és convenient vacunar-se de l’hepatitis A i B, ja que la vacuna és efectiva per evitar l’hepatitis i la cirrosi secundària a aquest últim virus.

 

La coordinació és fonamental. La coordinació entre professionals és fonamental, ja que es tracta d’una malaltia que pot desembocar en complicacions greus i que pot provocar la mort. És per això que és important debatre els models organitzatius d’atenció per a aquesta patologia, ja que és cabdal una bona coordinació entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada, i inclús entre els professionals hospitalaris perquè aquests pacients poden precisar el treball multidisciplinari per les diferents complicacions que puguin sorgir.


 Tornar enrere