NotÝcia
03/08/2017
Formaciˇ de l'equip humÓ de la nova unitat monogrÓfica del pacient cr˛nic complex

Trenta professionals implicats en la reordenació de les unitats mèdiques, anunciada el mes de maig passat, han realitzat una formació durant el mes de juliol a fi de reforçar el treball en equip, element clau per elaborar els plans individualitzats.

El grup està format per facultatius d’àrees mèdiques (atenció primària, cardiologia, geriatria, medicina interna, neurologia, pneumologia i urgències), infermeria, auxiliars d’infermeria, gestió de pacients i de treball social, a més de les direccions assistencial i d’infermeria.

 

Superar la fragmentació hospitalària. El funcionament de la nova unitat, que està previst que es posi en marxa el mes de setembre, es basa en el model de coordinació centrada en el pacient (CCP).

 

Aquesta manera de treballar posa el focus en superar la fragmentació per especialitats i col·lectius professionals, que caracteritza l’estructura hospitalària actual, i aposta per l’organització en equips, independentment de la formació i categoria professional. És un model que potencia les decisions clíniques compartides versus els protocols i les pautes.

 

Equips multidisciplinars. La coordinació centrada en el pacient s’articula a partir de l’elaboració de plans individuals per als pacients. Com que aquests plans s’han d’elaborar conjuntament entre diferents professionals, la formació ha consistit en

• fomentar la funció generalista dels metges, infermeres i altres professionals,
• emfatitzar el treball en equip a partir de l’anàlisi de casos clínics mitjançant el mètode de l’avaluació geriàtrica integral i 
• emfatitzar la col·laboració amb els professionals de l’atenció primària (alguns d’ells ja entrenats prèviament pel projecte PISSA), amb la finalitat de preparar l’alta hospitalària des del mateix moment de l’ingrés.

 

Jordi Varela ha impartit aquesta formació, que ha consistit en tres sessions de dues hores cadascuna. Varela ha exercit durant 18 anys com a director gerent de l’Hospital de Puigcerdà, l’Hospital del Mar i l’Hospital de Sant Pau. Actualment, és consultor especialitzat en gestió clínica, col·laborador acadèmic d’ESADE, i edita el bloc: Avenços en Gestió Clínica.

 

Aspecte clau del Pla Estratègic. El nucli del Pla Estratègic del Consorci 2017-2020 és adequar els processos assistencials a fi de respondre de forma eficaç a, d’una banda, les necessitats de salut dels ciutadans de la nostra àrea d’influència i, d’altra banda, la constant i ràpida innovació tecnològica i de coneixements (veure Pla Estratègic). En aquest context, un dels seus projectes clau consisteix a redissenyar la manera com atenem al pacient crònic complex tenint en compte els diferents nivells assistencials.

 

Un projecte que integra diverses accions. El mes de maig passat ja es va presentar una de les accions que forma part del programa de maneig del pacient crònic complex (veure notícia del 12 de maig): la proposta de reordenació de les unitats d’hospitalització mèdica, que pretén crear una unitat d’hospitalització monogràfica per atendre aquesta tipologia de pacients de forma més racionalitzada i amb un enfocament clarament multidisciplinar.

 

Aquesta és una acció més que, sota la coordinació de les direccions assistencials, es desplegarà de forma progressiva i conjunta amb

• la previsió de revisió i major desenvolupament de les alternatives a l’hospitalització convencional,
• la relació amb els dispositius d’atenció primària i sociosanitaris i
• el suport a les residències.

 

Tot plegat encaminat a evitar aquelles hospitalitzacions innecessàries, millorant l’eficiència i buscant el millor per a aquest grup de pacients.


 Tornar enrere